worldcouncilforhealth.org

Światowa Rada Zdrowia wzywa do natychmiastowego zaprzestania eksperymentalnych „szczepionek” Covid-19


Przeczytaj pełną deklarację​

Światowa Rada Zdrowia wzywa do natychmiastowego zaprzestania eksperymentalnych „szczepionek” Covid-19

A. KONSENSUS NAJWYŻSZYCH EKSPERTÓW ŚWIATA

Światowej sławy eksperci, w tym dr Paul Alexander, dr Byram Bridle, dr Geert Vanden Bossche, prof. Dolores Cahill i dr. Sucharit Bhakdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Robert W. Malone, Peter McCullough, Mark Trozzi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg i Vladimir Zelenko m.in. konsekwentnie ostrzegają świat przed negatywnymi skutkami eksperymentalnych zastrzyków Covid-19; ostrzegają również przed ich długofalowymi skutkami, których w tej chwili nie można poznać, ponieważ większość badań klinicznych zostanie ukończona dopiero w 2023 r., a niektóre dopiero w 2025 r.

W czerwcu 2021 r. dr Tess Lawrie, współzałożycielka Światowej Rady ds. Zdrowia i członek Komitetu Sterującego Rady, odważnie opisał światowy kryzys i wezwał do podjęcia pilnych działań: „Obecnie jest więcej niż wystarczająco dowodów na [Wielka Brytania] System żółtej kartki ogłaszający, że szczepionki przeciw COVID-19 są niebezpieczne do stosowania u ludzi. Należy poczynić przygotowania w celu zwiększenia wysiłków humanitarnych w celu pomocy osobom poszkodowanym przez szczepionki COVID-19 oraz przewidywania i łagodzenia skutków średnio- i długoterminowych”.

B. OŚWIADCZENIE

Światowa Rada ds. Zdrowia oświadcza, że ​​nadszedł czas, aby zakończyć ten kryzys humanitarny. Ponadto Rada oświadcza również, że jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w produkcję, dystrybucję, administrację i promocję tych zastrzyków narusza podstawowe zasady prawa zwyczajowego, prawa konstytucyjnego i sprawiedliwości naturalnej, a także Kodeksu Norymberskiego, Deklaracji Helsińskiej i innych umowy międzynarodowe.

C. FAKTY BEZ CENZURY

Teraz wiemy, że dzieci są ponad sto razy bardziej narażone na śmierć z powodu tych eksperymentalnych zastrzyków niż Covid-19. Sportowcy wstrzykiwani na całym świecie zapadają się na naszych oczach. Pomimo faktu, że systemy raportowania są ograniczone i pasywne, odnotowano miliony działań niepożądanych, w tym zgon, paraliż, zakrzepy, udary, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zawały serca, poronienia samoistne, chroniczne zmęczenie i skrajną depresję.

Zobacz: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
Zobacz: vaers.hhs.gov
Zobacz: ema.europa.eu/en/human-regulatory/researchdevelopment/pharmacovigilance/eudravigilance
Zobacz: vigiaccess.org (wyszukaj szczepionkę przeciw Covid-19)

D. ZEZNANIA OFIAR

Światowa Rada Zdrowia uznaje i szanuje doświadczenia i świadectwa ofiar tego światowego eksperymentu medycznego. Oświadczamy również i potwierdzamy, że istnieją bezpieczne, skuteczne i niedrogie metody leczenia Covid-19, które powinny być dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują.

Zobacz: wanttobeheard.com
Zobacz: nomoresilence.world
Zobacz: vaxtestimonies.org/en

E. NIEBEZPIECZNE, NIE EFEKTYWNE

Ostatnie badania potwierdzają ryzyko związane z eksperymentalnymi zastrzykami Covid-19. Nowe badania dowodzą, że zastrzyki nie są ani bezpieczne, ani skuteczne, a wręcz są toksyczne. Chociaż niektóre ze znanych składników zastrzyków powodują szkody biologiczne, tym bardziej niepokojące jest to, że nieznane i nieujawnione składniki mogą stanowić jeszcze większe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

F. ZATRZYMANIE I ZANIECHANIE

Światowa Rada Zdrowia jest etycznie i prawnie zobowiązana do wydania niniejszej Deklaracji, żądając od rządów i korporacji zaprzestania bezpośredniego lub pośredniego udziału w produkcji, dystrybucji, administrowaniu lub promocji eksperymentalnych zastrzyków Covid-19.

Rada oświadcza, że ​​każdy żyjący mężczyzna i kobieta ma moralny i prawny obowiązek podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań w celu powstrzymania tego bezprecedensowego eksperymentu medycznego, który nadal powoduje niepotrzebne i niezmierzone szkody.

G. OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI

Prawo do integralności cielesnej i prawo do świadomej zgody są niezbywalnymi i powszechnymi prawami człowieka, które zostały zdeptane przez mandaty rządowe i imperatywy korporacyjne. W związku z tym Światowa Rada Zdrowia oświadcza, że ​​każda osoba lub organizacja bezpośrednio lub pośrednio uczestnicząca w produkcji, dystrybucji, administrowaniu lub promocji eksperymentalnych leków biologicznych Covid-19 zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie zasad sprawiedliwości wynikających z prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego. i prawa naturalnego, a także traktatów międzynarodowych.